ÁSZF

 

Meghatározások

Adat: az ÁSZF keretében a Felhasználók vagy Esküvői Szolgáltatók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a szolgáltatásséa kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által megadott személyes adatokat.

Adatbázi
s: az Adatok rendszerezése során a Szolgáltató által létrehozott, adatbázisnak minősülő adatbázist.

Adatvédelmi Szabályzat: a Szolgáltatónak a Felhasználók és/vagy Esküvői szolgáltatók által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelő szabályzatát.

ÁFA: a Magyarországon mindenkor hatályos általános forgalmi adót.

Elektronikus Számla: elektronikus számla, mely a 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kerül kiállításra.

Esküvői Szolgáltató azt a természetes vagy nem természetes személy, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt.

Felek: a Szolgáltató, valamint a Felhasználó és/vagy Esküvői Szolgáltató együttesen.

Felhasználó: az a természetes vagy nem természetes személy, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt.

Felület: a Weboldal és/vagy Mobilalkalmazás.

Jognyilatkozat: a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozat

Korm. rendelet: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Moderálás: a Szolgáltató által végzett azon tevékenység, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó és/vagy Esküvői Szolgáltató magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Nyilatkozat: értesítés, felszólítás, figyelmeztetés, észrevétel, kifogás vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlés.

Ptk : 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Regisztráció: a Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató által a Felületen létrehozott felhasználói fiók

Szellemi Alkotás: A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi (különösen, de nem kizárólagosan a Felületek, szoftverek, forráskódok, kereső motorok, adatbázisok, domain nevek, Szolgáltató által szerkesztett szövegek, a Nuptia.hu elnevezés és annak grafikai megjelenése).

Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató közötti (ÁSZF szerinti) szerződés

Szolgáltatás: jelen ÁSZF-ben felsorolt szolgáltatások

Szolgáltató: Tajerling Ágnes E.V..

Szolgáltatási Díj: a Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató által választott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató számára megfizetett díj.

Szjt.: 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Vásárló: Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató, aki a felsorolt Fizetős Szolgáltatásokat igénybe kívánja venni

Weboldal: az internetes honlap, amelyeken keresztül a Felhasználók és/vagy Esküvői Szolgáltatók a Szolgáltatásokat igénybe vehetik: nuptia.hu

I. Általános rész

A Nuptia.hu weboldalra látogatók Esküvőjüket szervezőként vagy Szolgáltatóként regisztrálhatnak. A honlap regisztráció nélkül is böngészhető, viszont bizonyos funkciói regisztráció nélkül nem vehetők igénybe.

Ki regisztrálhat?

Felhasználó lehet minden olyan magán-, illetve természetes személy, aki a Nuptia.hu oldalon található szolgáltatásokat igénybe szeretné venni, vagy aki a weboldalon szereplő tartalmak iránt érdeklődik. 

Esküvői Szolgáltató lehet minden olyan magán-, jogi-, illetve gazdasági szervezet, aki az általa nyújtott szolgáltatást az Nuptia.hu weboldalon szeretné bemutatni, népszerűsíteni, értékesíteni.

Szolgáltató a Nuptia.hu weboldalon a Felhasználók és az Esküvői Szolgáltatók által feltöltött tartalmakat, továbbá az egymás közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget az olyan tartalomért, amelyet harmadik személy(ek) töltöttek fel az Nuptia.hu weboldalra.

A weboldalra regisztrálók elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit, egyúttal kötelezőnek ismerik el a benne foglaltakat, és kijelentik, hogy a megadott adataik megfelelnek a valóságnak. A Nuptia.hu oldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet, Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, és a a regisztrációval Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője nevében jár el.

A regisztrálók kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követik.

II. A regisztrációról

Általános

Weboldal tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek.

A Weboldalra látogató az oldal használatával elfogadja a jelen ÁSZF-be foglaltakat és az itt leírtak figyelembevételével használja az oldal funkcióit vagy végez tevékenységet a Weboldalon. 

Regisztráció menete 

Esküvőt szervezőként (továbbiakban Felhasználó) regisztráció:

A "Regisztráció" menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó valós adatainak megfelelően köteles kitölteni. A Felhasználóknak a regisztráció során meg kell adnia: teljes nevét, e-mail címét. A regisztráció az adatvédelmi nyilatkozat és az ÁSZF elfogadásával lehetséges.

Csak és kizárólag élő és valós e-mail cím megadása engedélyezett, mivel a regisztráció megerősítéséhez a megadott e-mail címre linket küld a Weboldal. A jelszó megerősítése kötelező. A Szolgáltató és a Felhasználó között regisztrációval létrejött szerződés határozatlan idejű.

Üzenetküldés esetén az regisztráció esetén kötelezően megadott adat: e-mail cím. A regisztrációval Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a részére érkező belső üzenetekről, valamint rendszerüzenetekről e-mail értesítést kapjon. Ennek módosítására lehetőség van a Nuptia.hu felhasználói profiloldalán.

A felületre belépés a regisztráció megerősítését követően minden Felhasználó számára a megadott e-mail cím és jelszó segítségével lehetséges.

Esküvői szolgáltatóként (továbbiakban Esküvői Szolgáltató) történő regisztráció:

Kötelezően megadandó adatok: teljes név, e-mail cím. A regisztráció az adatvédelmi nyilatkozat és az ÁSZF elfogadásával lehetséges. A Szolgáltatás igénybevételével, és a a regisztrációval Esküvői Szolgáltató elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője nevében jár el.

Csak és kizárólag élő és valós e-mail cím megadása engedélyezett, mivel a regisztráció megerősítéséhez a megadott e-mail címre linket küld a Weboldal. A jelszó megerősítése kötelező. A Szolgáltató és az Esküvői Szolgáltató között regisztrációval létrejött szerződés határozatlan idejű.

Üzenetküldés esetén az regisztráció esetén kötelezően megadott adat: e-mail cím. A regisztrációval Esküvői Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a részére érkező belső üzenetekről, valamint rendszerüzenetekről e-mail értesítést kapjon, ennek módosítására van lehetőség van a Nuptia.hu profiloldalán.

A felületre belépés a regisztráció megerősítését követően minden Esküvői Szolgáltató számára a megadott e-mail cím és jelszó segítségével lehetséges.

A bejelentkezést követően az Esküvői Szolgáltató „szolgáltatói profiloldakat” készíthet, melyen kötelezően feltüntetendő adatok: szolgáltatás megnevezése, kategória kiválasztása, kötelezően feltöltendő fotók.

Egyéb adatok (pl. weblapcím, egyéb social media elérhetőségek, elérhetőségi naptár, szűrők megjelölése stb) nem kötelezően megadandóak.

A regisztráció mindkét fél részére ingyenes, azonban az elkészült szolgáltatói profiloldal csak abban az esetben lesz publikus, amennyiben az Esküvői Szolgáltató tagsági időszakra előfizet. 

Szolgáltatói csomagajánlatok:
https://nuptia.hu/legyel-szolgaltatonk

Az Esküvői Szolgáltató a regisztráció során (az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Útmutató elfogadásával) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Esküvői Szolgáltató által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (pl. a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, egyéb technikai adatok, valamint harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználhatja.

A regisztráció felfüggesztése

Ha Szolgáltató úgy ítéli, hogy a regisztrált Felhasználók vagy Esküvői Szolgáltatók kommunikációja nem felel meg jelen Szabályzatnak (jogellenes, az oldal rossz hírét kelti, jó erkölcsbe ütközik, a, kommunikációja sértő, bántó vagy uszító, esetleg nem kizárólag az aktuális szolgáltatással kapcsolatos kommunikációra terjed ki), a Szolgáltató jogosult a Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, és annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani. A regisztráció felfüggesztéséről a Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót és/vagy az Esküvői Szolgáltatót.

III. Kötelezettségek

Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató biztosítja azt az online platformot, ahol a Felhasználók és az Esküvői Szolgáltatók kommunikálhatnak egymással. A Weboldalon szereplő, az Esküvői Szolgáltatók által megadott szolgáltatások minőségével, költségével és az esetlegesen felmerülő nézeteltérésekkel kapcsolatban a Szolgáltató nem vállal felelősséget, csupán lehetőséget biztosít arra, hogy a Felek könnyen, gyorsan egymásra találjanak.

Szolgáltató biztosítja Felhasználók számára a honlapon található Szolgáltatások elérhetőségét (előfizetések, kiemelések, banner hírdetések).

Szolgáltató köteles a regisztrált Felhasználók és Esküvői Szolgáltatók jelszavait titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókokhoz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó és/vagy az Esküvői Szolgáltató fiókját feltörték, vagy a fent megjelölt jelszóhoz illetéktelen személy hozzáférése valószínűsíthető, köteles erről a Felhasználót és /vagy az Esküvői Szolgáltatót azonnal értesíteni.

Felhasználók lehetőségei, kötelezettségei

A Weboldal alap funkcióinak használata (keresés, kedvencelés, üzenetek írása) a Felhasználók és Esküvői Szolgáltatók számára anyagi kötelezettséggel nem jár.

A Felhasználóknak lehetősége van az oldalon keresztül a regisztrált és aktív státuszú Esküvői Szolgáltatóktól ajánlatot kérni, nekik üzenetet írni. Az ajánlatkérés Felhasználót nem kötelezi szolgáltatás vásárlására. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az regisztráció során megadott néhány adatát (pl. teljes név) Szolgáltató kiadja az ajánlatkérésben érintett Esküvői Szolgáltató(k)nak, akik a továbbiakban ajánlatot küldhetnek számára belső üzenetben. Amennyiben a Weboldal belső üzeneteiben Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató saját e-mail címét, vagy egyéb személyes adatát is az üzenetben megadja, az ezekkel történő visszaélésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználónak lehetősége van a szimpatikus Esküvői Szolgáltatók profiljait saját szervező profiloldalán „Kedvencek” és „Felbérelt” kategóriákba helyezni. A Felbérelt státusz csak a Felhasználó számára egy segítség a szervezéshez, nem jelent szerződési kötelezettséget Esküvői Szolgáltató részéről. Esküvői Szolgáltató és Felhasználó között külön szerződés kötése szükséges, mellyel kapcsolatban Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Felhasználó saját szervező lapjára került Esküvői Szolgáltatói profikhoz megjegyzéseket is fűzhet, ezeket Esküvői Szolgáltató számára a Weboldal Szolgáltatója nem továbbítja.

Esküvői Szolgáltatók lehetőségei, kötelezettségei

Esküvő Szolgáltató ingyenesen regisztrálhat és szerkesztheti/módosíthatja publikusan megjelenő adatlapját. Az adatlap a létrehozás, szerkesztés, mentés után a Weboldalon inaktív marad, azaz még nem látható a Weboldal nyilvános felületein. Esküvői Szolgáltató a profil létrehozása, kitöltése és legalább fél éves tagsági díj befizetése után kérheti Szolgáltatótól a profiljának aktív státuszba helyezését. Ha a profil megfelel az ÁSZF-ben megfogalmazott követelményeknek, akkor a profilt 2 munkanapon belül Szolgáltató aktiválja. Ellenkező esetben Szolgáltató belső üzenetben értesíti Esküvői Szolgáltatót arról, hogy mi az elutasítás indoka, és ha arra lehetőség van, akkor az Esküvői Szolgáltató a Szolgáltató által javasolt javítások elvégzését követően aktív státuszba helyezhető.

Adatlapon nem tehető közzé olyan fénykép-videó, amely

- több képből, fényképből (fotómontázsként) került összeillesztésre.

- homályos, pixeles, rossz minőségű

- másik weboldalra, honlapra mutató linket vagy címmel ellátott

- a Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató által képre szerkesztett feliratot tartalmaz (kivétel ez alól saját logó)

- kerettel van ellátva

- negatív, vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol.

- figyelemfelkeltés céljából manipulált.

- kapcsolatfelvételi elérhetőséget tartalmaz,

- esztétikailag kifogásolható.

Többszöri javítás esetén sem megfelelő profil esetén a Szolgáltató megtagadhatja a profil aktív státuszba helyezésének kérelmét. Ebben az esetben a befizetésre került összegek visszautalásra kerülnek Esküvői Szolgáltató számára.

IV. Fizetős szolgáltatások Esküvői Szolgáltatók számára

Az Esküvői Szolgáltatóknak lehetőségük van különböző szolgáltatások igénybevételére, melyek szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehetők a Weboldalon. Szolgáltató minden esetben külön és egyértelműen felhívja az Esküvői Szolgáltatók figyelmét arra, hogy ezek szolgáltatások költségtérítésesek. A fizetős szolgáltatások kizárólag online fizetést követően vehetőek igénybe, az adott szolgáltatásra vonatkozó - külön pontban részletezett - feltételek alapján.

Esküvői Szolgáltatónak lehetősége van előfizetési díjak, kiemelések megrendelésére az Szolgáltatótól:

  • éves előfizetés esetén: amely a profil aktiválásának napjától számítva 1 évig érvényes,

  • Fél éves előfizetés esetén: amely a profil aktiválásának napjától számítva a rákövetkező 6. hónap ugyanazon napja előtti napig érvényes.

  • Főoldalbeli kiemelés: amely a fizetés napjától számítva a következő hónap ugyanazon dátuma előtti napig érvényes.

  • Kategóriabeli kiemelés: amely a fizetés napjától számítva a következő hónap ugyanazon dátuma előtti napig érvényes.

 

Éves előfizetés: Esküvői Szolgáltató által létrehozott, majd jóváhagyott profiljának aktív státuszba helyezése. Aktív státusz esetében Felhasználók keresési találati listáján megjelenik.

Fél éves előfizetés: Esküvői Szolgáltató által létrehozott, majd jóváhagyott profiljának aktív státuszba helyezése. Aktív státusz esetében Felhasználók keresési találati listáján megjelenik.

Főoldalbeli kiemelés: A kiemeléssel az Esküvői Szolgáltató profiljának profilképe a főoldalon kiemelésre kerül. Egyszerre 7-nél több aktív státuszú főoldali kiemelés esetén a főoldalon a szolgáltatói profilok folyamatosan követik egymást.

Kategóriabeli kiemelés: A kiemeléssel az Esküvői Szolgáltató megjelölt Profilja a – Felhasználók által beállított keresési feltételei és szűrői szerint létrejött – találati listán vizuálisan megkülönböztetésre kerül. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a kiemelés funkció használatával az Esküvői Szolgáltató profilja a találati lista legelejére kerül.

 

A mindenkori árazást Esküvői Szolgáltató az „Előfizetések, kiemelések” aloldalon találja. A Szolgáltató későbbiekben jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani vagy a néhány Szolgáltatást díjkötelessé tenni. A módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjakat a Felületen Szolgáltató közzéteszi, azokat kizárólag a hatálybalépést (mely a módosítás vagy bevezetés közzétételét követő napot jelenti) követően igénybe vett Szolgáltatásokra lehet alkalmazni.

Esküvői Szolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a határozott idejű, díjköteles szolgáltatásokat a Szolgáltatás időtartama alatt nem jogosult lemondani. Esküvői Szolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére az Esküvői Szolgáltató részéről bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést Esküvői Szolgáltató szünteti meg, a Szolgáltatási Díj és/vagy annak időszakosan arányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen mód.

Az előfizetés a SimplePay által működtetett internetes fizető oldalon vagy utalással kiegyenlítve keresztül valósul meg.
Az itt megadott díjszabástól időszakos kedvezmények esetében a Szolgáltató eltérhet, ezen kedvezmények feltételei a weboldalon és a fizetési folyamatban is egyértelműen feltüntetésre kerülnek.

V. Az online fizetés módja és menete

Amennyiben az Esküvői Szolgáltató vagy a Felhasználó a fizetős szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi (innentől: Vásárló), azok díját online bankkártyás fizetéssel vagy utalással egyenlítheti ki Szolgáltató felé.

Online fizetés menete:

A fizetés előtt az összegző felületen a Vásárló áttekinti a megvásárolni kívánt szolgáltatások listáját, azok tételes és összesített díját, valamint számlázási címét megadja. Az adatok megadását követően a Vásárlónak újra el kell fogadnia az ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. Ezt követően automatikusan átirányításra kerül az OTP Simple felületére, ahol bankkártya adatainak megadásával egyenlítheti ki a szolgáltatások díját. A vásárlást követően automatikusan visszairányításra kerül Weboldalra, és a megvásárolt szolgáltatások az ÁSZF szerint vagy azonnal aktiválódnak, vagy megindul a jóváhagyási eljárás. A számla a Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató profilban megadott kapcsolattartási e- mail címre azonnal továbbításra kerül.

Szolgáltató fizetési szolgáltatója az OTP Simple fizetési rendszert üzemeltető OTP Mobil Kft. A vásárlással Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Tajerling Ágnes e.v. (2089 Telki, Tulipán utca 15.) adatkezelő által a Nuptia.hu adatbázisában tárolt következőkben részletezett személyes adatai az OTP Mobil Kft. adatfeldolgozó részére átadásra kerülnek:

  • a szolgáltatások díjának összesített összege

  • a Vásárló neve (cég esetén cégnév is)

  • a Vásárló adószáma (cég esetén)

  • a Vásárló címe (irányítószám, város, utca, házszám)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Átutalásos fizetés menete:

A fizetés előtt az összegző felületen a Vásárló áttekinti a megvásárolni kívánt szolgáltatások listáját, azok tételes és összesített díját, valamint számlázási címét megadja. Az adatok megadását követően a Vásárlónak újra el kell fogadnia az ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot.

A fizetés gombra kattintva a regisztráció során megadott e-mail címre egy automatikus üzenet érkezik, az utaláshoz szükséges adatokkal.

Az utalás beérkezését követően indul meg a moderálási folyamat. Az elektronikus számla a Felhasználó vagy Esküvői Szolgáltató profilban megadott kapcsolattartási e- mail címre az utalási összeg beérkezésének feldolgozása után továbbításra kerül.

VI. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi (különösen, de nem kizárólagosan a Felületek, szoftverek, forráskódok, kereső motorok, adatbázisok, domain nevek, Szolgáltató által szerkesztett szövegek, a Nuptia.hu elnevezés és annak grafikai megjelenése).

Szolgáltató Szellemi Alkotásait kizárólag a Szolgáltatóval megkötött külön megállapodás alapján lehet bármilyen formában felhasználni. A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és védjegyoltalomban részesülnek - 1999. évi LXXVI. törvény 7. §. - megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

VII. Panaszkezelés és Vegyes rendelkezések

Felek az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, a jóhiszeműség, valamint a szerződésben meghatározottak szerint kötelesek eljárni.

Panaszügyintézés helye
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban a panasz@nuptia.hu
e-mail címre terjesztheti elő.

Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás előterjesztését követően legkésőbb 30
munkanapon belül érdemben válaszol a Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket. A Weboldal használatával kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni. Szolgáltató az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.